بيست و شش روستا در استان لرستان برق‌دار می‌شوند
1396/11/18