انعقاد قرارداد ساخت 2 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور/ آبرسانی به 6 میلیون نفر جمعیت روستایی از ابتدای دولت یازدهم
1396/11/15