نودو چهار درصد توان تولید انرژی کشور در سال‌های کم آب به عهده نیروگاه‌های حرارتی است
1396/11/15