انسداد 500 حلقه چاه غیرمجاز و توقیف 43 دستگاه حفاری غیرمجاز در مشهد
1396/11/09