به‌رغم محدودیت گاز تمام نیروگاه‌های کشور در مدار هستند
1396/11/09