اعلام آمادگي نروژ و ايران براي گسترش همکاري ها در زمينه توسعه انرژي هاي نو
1396/11/01