صرفه‌جويي 388 ميليون ليتري در مصرف آب با توليد برق از انرژي‌هاي نو/ کاهش 1217 هزار تني انتشار گازهاي گلخانه‌اي
1396/10/11