ظرفيت انرژي‌هاي بادي جهان بالغ بر 480 هزار مگاوات مي‌شود/ چين همچنان رتبه اول نصب انرژي‌هاي بادي در جهان است
1396/09/28