اعضاي کميته آمارهاي آب و برق

اعضای کمیته های آب و برق

 

نام و نام خانوادگی

سمت

                                                                                                                  دبیر کمیته
  خانم مهندس آزرم دهستانی منفرد   مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو
                                                                                                      اعضای اصلی کمیته
  آقاي مرتضی برفی   مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
  آقای محمد ابراهیم نیا مقدم    مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت مديريت منابع آب ايران
  آقاي  سید محسن ابطحی نژاد   مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات و آمار شركت توليد برق حرارتي
  آقاي محمدعلي شفيع زاده   مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي وزارت نيرو
  آقاي مهندس سالار آتش پر   مدير كل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات  ساتبا
  آقای داود ابهت   مشاور مديرعامل در حوزه IT شركت ساتكاب
  خانم صديقه ترابي   مدير كل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو
  خانم مهنام فلاح   رييس گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي
  خانم فريبا سادات بني هاشمي   مدير كل دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران
  آقاي محمود چلويان   مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
  آقاي احمد كفاشي   رييس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور