اعضاي کميته آمارهاي آب و برق

اعضای کمیته های آب و برق

 

نام و نام خانوادگی

سمت

                                                                                                                رئیس کمیته
  آقای رضا انجم شعاع   معاون وزیر نیرو در تحقیقات و منابع انسانی
                                                                                                                   دبیرکمیته
  خانم آزرم دهستانی منفرد   مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و آمار وزارت نیرو
                                                                                                      اعضای اصلی کمیته
  آقاي محمدعلي شفيع زاده   مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي وزارت نيرو
  آقاي مرتضی برفی   مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
  آقای بزرگ زاده   مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت مديريت منابع آب ايران
  آقاي  سید محسن ابطحی نژاد   مدیرکل دفتر فناوري اطلاعات و آمار شركت توليد برق حرارتي
  آقاي سالار آتش پر   مدير كل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات  ساتبا
  خانم امیره نیکخواه   مدير كل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار شرکت توانیر
  خانم فريبا سادات بني هاشمي   مدير كل دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران
  آقاي محمود چلويان   مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
  آقاي احمد كفاشي   رئيس امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور
  خانم مهنام فلاح   رئيس گروه مهندسی اطلاعات و GIS