لینک آماری شرکت ها

 

شرکت های مادر تخصصی

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 توانير                  (آمار صنعت برق)
tavanir.org.ir 3  توليد نيروي برق حرارتي          (اطلاعات و آمار) tpph.ir
2
 مديريت منابع آب ايران    (آمار و اطلاعات)
4
 مهندسي آب و فاضلاب کشور (پایگاه آمار و اطلاعات)
 

شرکت های برق منطقه ای

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 برق منطقه­ ای تهران   (کارنامه و گزارشات آماری)
9
 برق منطقه ­اي سيستان و بلوچستان   (آمار)
2
 برق منطقه ­اي آذربايجان   (اطلاعات و آمار)
azrec.co.ir 10
برق منطقه ­اي غرب   (زیر سایت آمار)
ghrec.co.ir
3  برق منطقه ­اي اصفهان   (درگاه آمار) erec.co.ir 11
 برق منطقه ­اي فارس  (آمار و اطلاعات)
frec.co.ir
4
 برق منطقه ­اي باختر  (درگاه آماری)
12  برق منطقه اي کرمان   (درگاه آماری) krec.co.ir
5
 برق منطقه ­اي خراسان  (آمار و فناوری اطلاعات)
krec.ir 13  برق منطقه ­اي گيلان    (درگاه آماری) gilrec.co.ir
6
برق منطقه­ اي خوزستان   (درگاه آماری)
kzrec.co.ir 14  برق منطقه ­اي مازندران و گلستان    ( آمار) mazrec.co.ir
7
 برق منطقه­ اي زنجان  (واحد آمار)
15  برق منطقه ­اي هرمزگان    (درگاه آماری) hrec.co.ir
8
 برق منطقه ­اي سمنان  (گزارش های آماری)
semrec.co.ir 16  برق منطقه ­اي يزد  (آمارهای دوره ای) yrec.co.ir
17   مدیریت شبکه برق ایران (سامانه آمار و اطلاعات) igmc.ir


شرکت های توزیع نیروی برق

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  توزيع نيروی برق تهران بزرگ 21 توزيع نيروی برق زنجان zedc.ir
2
 توزيع نيروی برق استان تهران  (آمار و اطلاعات)
22
 توزيع نيروی برق استان سمنان
semepd.ir
3
توزيع نيروی برق استان اردبيل   (آمار و اطلاعات)

23

 توزيع نيروی برق استان سیستان و بلوچستان
sbepdc.ir
4
توزيع نيروی برق استان اصفهان

24

 توزيع نيروی برق استان فارس
farsedc.ir
5
 توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان

25

 توزيع نيروی برق شهرستان شيراز
shirazedc.co.ir
6
 توزيع نيروی برق استان البرز

26

 توزيع نيروی برق استان قزوين  (آمار و گزارشات)
qazvin-ed.co.ir
7
 توزيع نيروی برق استان ايلام

27

 توزيع نيروی برق استان قم
qepd.co.ir
8
 توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی

28

 توزيع نيروی برق استان کردستان
kurdelectric.ir
9
 توزيع نيروی برق تبريز

29

 توزيع نيروی برق استان کرمانشاه
kpedc.ir
10
توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی

30

 توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد
kbepdco.ir
11
 توزيع نيروی برق استان بوشهر    (آمار)

31

توزيع نيروی برق استان گلستان
ped-golestan.ir
12
 توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان (آمار و اطلاعات)

32

 توزيع نيروی برق گيلان   (آمار کلان)
gilanpdc.ir
13
 توزيع نيروی برق شمال استان كرمان

33

 توزيع نيروی برق استان لرستان  (آمار و اطلاعات)
ledc.ir
14
 توزيع نيروی برق استان چهارمحال بختياری

34

 توزيع نيروی برق استان مازندران
maztozi.ir
15
 توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی

35

توزيع نيروی برق غرب مازندران
bargh-gmaz.ir
16
 توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی

36

 توزیع نیروی برق استان مرکزی  (درگاه آماری)
mpedc.ir
17
 توزيع نيروی برق مشهد

37

توزيع نيروی برق استان هرمزگان
hedc.co.ir
18
 توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی
nkedc.ir

38

 توزيع نيروی برق استان همدان   (آمار مقایسه ای)
edch.ir
19
 توزيع نيروی برق استان خوزستان
kepdc.co.ir

39

 توزيع نيروی برق استان يزد
https://amar.yed.co.ir
20
 توزيع نيروی برق اهواز
aepdco.ir

40

 

 شرکت های مدیریت تولید برق
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 مديريت توليد برق آذربایجان شرقی  (آمار و اطلاعات)   
tpgmco.ir 5
 مديريت تولید برق زرند  (آمار و اطلاعات)
zarkpp.ir
2
 مديريت توليد برق اصفهان  (آمار و اطلاعات)               
6
 مديريت توليد برق قم    (بولتن آماری)
3
 مديريت توليد برق بيستون   (آمار و اطلاعات)
7
 مديريت توليد برق كرمان  (آمار و تولید)
4
  مديريت توليد برق خلیج فارس   (صفحه آماری)
8 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


شرکت های آب منطقه ای
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  آب منطقه ای اردبیل   (آمار و اطلاعات) arrw.ir 17  آب منطقه­ ای قزوین qzrw.ir
2  آب منطقه ای اصفهان  (آمار و اطلاعات استان)  esrw.ir 18  آب منطقه ­ای قم qmrw.ir
3  آب منطقه ­ای ایلام  (آمار و اطلاعات) ilrw.ir 19  آب منطقه ­ای کردستان kdrw.ir
4  آب منطقه ­ای آذربایجان شرقی  (آمار و اطلاعات) azarwater.ir 20  آب منطقه ­ای کرمان krrw.ir
5  آب منطقه ­ای آذربایجان غربی  (آمار و اطلاعات) agrw.ir 21  آب منطقه­ ای کرمانشاه kshrw.ir
6  آب منطقه ای البرز  (آمار و اطلاعات) albrw.ir 22  آب منطقه ­ای کهگیلویه و بویراحمد kbrw.ir
7  آب منطقه ­ای بوشهر bsrw.ir 23  آب منطقه­ ای گلستان gsrw.ir
8  آب منطقه ای تهران  (آمار و اطلاعات) thrw.ir 24  آب منطقه ­ای گیلان glrw.ir
9  آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری cbrw.ir 25  آب منطقه ای لرستان lsrw.ir
10  آب منطقه­ ای خراسان جنوبی skhrw.ir 26  آب منطقه­ ای مازندران mzrw.ir
11  آب منطقه ای خراسان رضوی   (آمار و گزارش ها) khrw.ir 27  آب منطقه­ ای مرکزی marw.ir
12  آب منطقه ­ای خراسان شمالی wnkh.ir 28  آب منطقه ­ای هرمزگان hrrw.ir
13  آب منطقه ­ای زنجان znrw.ir 29  آب منطقه ای همدان hmrw.ir
14  آب منطقه ­ای سمنان smrw.ir 30  آب منطقه ای یزد yazdwater.ir
15  آب منطقه­ ای سیستان و بلوچستان sbrw.ir 31    
16  آب منطقه ­ای فارس frrw.ir 32    
 

شرکت های آب و فاضلاب
رديف شرکت آبفاي شهري لینک آماری ردیف  شرکت آبفاي روستايي لینک آماری
1  آبفای استان اردبیل  (آمار و اطلاعات)                 abfa-ardabil.co.ir 1  آبفار استان تهران ـــــــــ
2  آبفای استان البرز   (اطلاعات آماری)     abfa-alborz.ir 2  آبفار استان اردبیل   ـــــــــ
3  آبفای استان تهران     (آمار و عملکرد)   tsn.tpww.ir 3  آبفار استان البرز   ـــــــــ
4  آبفای منطقه 1 تهران   (آمار و اطلاعات)   t1ww.tpww.ir 4  آبفار استان اصفهان ـــــــــ
5  آبفای منطقه 2تهران   (آمار و اطلاعات)  t2ww.tpww.ir 5  آبفار استان ایلام  ـــــــــ
6  آبفای منطقه 3 تهران  (آمار و اطلاعات DSR)  t3ww.tpww.ir 6  آبفار استان آذربایجان شرقی  ـــــــــ
7  آبفای منطقه 4تهران    (آمار و اطلاعات)  t4ww.tpww.ir 7  آبفار استان آذربایجان غربی  ـــــــــ
8  آبفای منطقه 5تهران  (آمار پایه و عملکرد)  t5ww.tpww.ir 8  آبفار استان بوشهر ـــــــــ
9  آبفای منطقه 6 تهران   (آمار و اطلاعات)  t6ww.tpww.ir 9  آبفار استان چهارمحال و بختیاری ـــــــــ
10  شهرها و شهرک های غرب تهران (آمارپایه وعملکرد) wtown.tpww.ir 10  آبفار استان خراسان جنوبی abfar-kj.ir
11  تصفیه و تامین آبفای استان تهران ـــــــــ 11  آبفار استان خراسان رضوی ـــــــــ
12  آبفای جنوب شرقی استان تهران  (آمار و اطلاعات) tsn.tpww.ir 12   آبفار استان خراسان شمالی ـــــــــ
13  آبفای جنوب غربی استان تهران ـــــــــ 13  آبفار استان خوزستان abfar-khestan.ir
15  فاضلاب شهر تهران  (آمار و اطلاعات) ts.tpww.ir 14  آبفار استان زنجان abfarzanjan.ir
16  آبفای استان اصفهان  (آمار و اطلاعات) abfaesfahan.ir 15  آبفار استان سمنان aabfarsemnan.co.ir
17  آبفای استان ایلام  (آمار و عملکرد) abfa-ilam.ir 16  آبفار استان سیستان و بلوچستان  itechplex.ir
18  آبفای استان آذربایجان شرقی  (درگاه آماری) abfaazarbaijan.ir 17  آبفار استان فارس abfar-fars.ir
19  آبفای استان آذربایجان غربی  ( آمار) abfaazgharbi.ir 18 آبفار استان قزوین abfar-qazvin.ir
20  آبفای استان بوشهر  (آمار و اطلاعات) abfa-bushehr.ir 19  آبفار استان قم abfar-qom.ir
21  آبفای استان چهار محال و بختیاری ـــــــــ 20  آبفار استان کردستان abfar-kurdistan.ir
22  آبفای استان خراسان جنوبی  (آمار و اطلاعات) abfa-khj.ir 21  آبفار استان کرمان  abfar.kr.ir
23  آبفای استان خراسان رضوی  (آمار و اطلاعات) abfakhorasan.ir 22  آبفار استان کرمانشاه abfar-ks.ir
24  آبفای استان خراسان شمالی  (آمار و اطلاعات) abfankh.ir 23  آبفار استان کهکیلویه و بویراحمد abfar-kb.ir
25  آبفای استان خوزستان ـــــــــ 24  آبفار استان گلستان golestanabfar.ir
26  آبفای اهواز  (آمار و اطلاعات)  aww.co.ir 25  آبفار استان گیلان guilan-abfar.ir
27  آبفای استان زنجان  (آمار و عملکرد) znabfa.ir 26  آبفار استان لرستان lorestanabfar.ir
28  آبفای استان سمنان  (درگاه آماری) sww.ir 27  آبفار استان مازندران abfar-mazand.ir
29  آبفای استان سیستان و بلوچستان(آمار و اطلاعات)  abfasb.ir 28  آبفار استان مرکزی abfarmarkazi.ir
30  آبفای استان فارس ـــــــــ 29  آبفار استان هرمزگان abfarhor.ir
31  آبفای شيراز   (آمار و عملکرد) abfa-shiraz.ir 30  آبفار استان همدان abfarhamedan.ir
32  آبفای استان قزوین  (درگاه آماری) abfaqazvin.ir 31  آبفار استان یزد abfaryazd.com  
33  آبفای استان قم ـــــــــ      
34  آبفای کاشان  (آمار و عملکرد) abfakashan.ir      
35  آبفای استان كردستان  (آمار و عملکرد شرکتها) kurdistan.ir      
36  آبفای استان کرمان  (آمار و پروژه ها) abfakerman.ir      
37  آبفای استان کرمانشاه abfaksh.ir      
38  آبفای استان گلستان abfagolestan.ir      
39  آبفای استان گیلان abfa-guilan.ir      
40 آ بفای استان لرستان abfa-lorestan.ir      
41  آبفای استان مازندران abfa-mazandaran.ir      
42  آبفای استان مركزي abfamarkazi.ir      
43  آبفای مشهد abfamashhad.ir      
44  آبفای استان هرمزگان bfahormozgan.com      
45  آبفای استان همدان hww.ir      
46  آبفای استان یزد abfayazd.ir