گزارش برگزاری سمينار آموزشی "نقش آمار در تعالی سازمانی" در شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان
1395/06/21
سمينار آموزشی يک روزه "نقش آمار در تعالی سازمانی" در تاريخ 20 شهريورماه 1395 در شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان با حضور معاونین، مدیران و رابطین آماری شرکت و شرکت های زيرمجموعه استان 
برگزار گرديد. 
دکتر حسین آبادی معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو و مدرس دوره،
در آغاز سمينار آقاي دکتر حسین آبادی ضمن اشاره به اهمیت ساختاری آمار به بررسی و مقایسه آمار در کشورهای مختلف پرداخت. سپس با بررسی نظام آماری موجود در آن کشورها یکی از دلایل اصلی پیشرفت کشورهایی همچون مالزی و برزیل و توجه به آمار و وجود نظام آماری قوی در آنها دانست.
وی به تفکیک و تعریف سه واژه کلیدی در حوزه فعالیت های آماری یعنی آمار، علم آمار و مدیریت آمار پرداخت و افزود: داده ها محصول وقایع و رخدادها هستند و با تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها اطلاعات خلق می شود.
وی اظهار داشت بعد از دستیابی به اطلاعات به دانش و تفکر دست یافته ایم و یک سازمان زمانی به قله ی دانایی نزدیک می شود که داده ها را به اطلاعات تبدیل کند. در پایان نیز به تشریح اصول ده گانه بنیادی آمارهای رسمی پرداخت.
این سمينار آموزشی در ادامه به صورت کاربردی و با هدف تشریح مراحل شناسایی اقلام آماری، ارائه تعاریف مرتبط، نحوه تدوین نظامنامه و تهیه پرسشنامه برای اقلام آماری توسط دکتر حسین آبادی برگزار گردید.
در این جلسه همچنين اعضای کارگروه آمار و کارشناسان شرکت حضور داشتند. این کارگاه آموزشی با استقبال مدیران و کارشناسان روبرو شد.