گزارش برگزاري جلسه بررسي سوالات طرح "آمارگیری از مقدار مصرف حامل های انرژی در بخش خانوار شهري
1395/02/28
  1. مشخصات جلسه:                                           کميته آمارهاي آب و برق
عنوان جلسه: نشست تخصصي بررسي پرسش­نامه طرح آمارگيري مصرف حامل­هاي انرژي در بخش خانوار شهري سال 1390                و تبادل نظر با مرکز آمار
تاريخ جلسه: روز يکشنبه به تاريخ 9/3/95                             مكان: مرکز آمار ايران
مدت: 2 ساعت
 
2 اعضاء :       
حاضرین: آقايان: صالحيان، گودرزي از وزارت نيرو و عرفاتي از مرکز آمار ايران
              خانم­ها: سعدين، اميني، سليمانپور، داراب و پورآدم از وزارت نيرو و صاحبي و قرباني از مرکز آمار ايران
 
 
3- دستور جلسه :
 
- بررسي مجدد پرسش­نامه طرح آمارگيري مصرف حامل­هاي انرژي در بخش خانوار شهري براي سال 1395 و تبادل نظر
 
 
 
4 مصوبات جلسه:
شر ح مصوبه
 
در اين جلسه موارد زير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:  
- مقرر گرديد موارد استفاده از نتايج اين آمارگيري در سال 90 را وزارت نيرو (کميته آمارهاي آب و برق) کتبا براي مرکز آمار ايران تشريح نمايد.
- در صورت امکان طي جلسه­اي با حضور وزارت نفت و نيرو مشکلات تحليل­هاي آماري نتايج اين طرح بررسي و مرتفع گردد.
- مقرر گرديد جهت تحلبل نتايج طرح، ‌شناسه قبوض برق (براي تعيين مقدار مصرف هرخانوار و موارد ديگر از جمله مشترک مستقل يا هوشمند و غيره) در اختيار مرکز آمار قرار گيرد که در اين ارتباط مرکز آمار مي­بايد طي نامه­اي از سوي آقاي دکتر عادل آذر  به آقاي مهندس دائمي اين درخواست را مطرح نمايد تا از سوي کميته آمارهاي آب و برق پيگيري شود. (اين مطلب تلفني به مرکز آمار ايران اطلاع داده شد)
-  در صورت امکان سوالات مهم در اول پرسش­نامه گذاشته شوند و سپس ساير سوالات و نيز سوالات مربوط به بخش آب در بعد از آنان قرار گيرند.
- کليه مواردي که وزارت نيرو به سوالات پرسش­نامه اضافه کرده بود، در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پرسش­نامه به شکل پيوست اصلاح گرديد.