برگزاري چهار دوره­ آموزشي آمار توصيفي و مکاني در سال 97
1397/04/28
اطلاعيه برگزاري چهار دوره­ آموزشي آمار توصيفي و مکاني
به آگاهي کليه همکاران واحدهاي آمار و اطلاعات و GIS کليه شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو مي­رساند، چهار دوره آموزشي بشرح زير در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) برگزار مي­شود. لازم به ذکر است که اين دوره­ها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده و اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکت­هاي زيرمجموعه ارسال شده است و ثبت­نام با ارسال معرفي­نامه براساس شماره نامه شماره 9801/956/ص به تاريخ02/05//1397  موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج) که براي بخش آموزش شرکت­ها فاکس شده است، جهت شرکت در دوره­هاي ياد شده انجام خواهد شد.
ضمنا سرکارخانم رحيمي با شماره­هاي تلفن  2-33355601-026  به عنوان مسئول آموزش و کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي البرز معرفی می­شوند.
شرح دوره ­ها:
  1. دوره آموزش "آشنايي با فرآيند گردش کار اقلام(متغيرهاي ) آماري" با کد آموزشي 7113 و 18 ساعت آموزش        (9 ساعت نظري و 9 ساعت عملي)
  2. دوره آموزش "داده­کاوي 2" با کد آموزشي 7114  و 32 ساعت آموزش (24 ساعت نظري و 8 ساعت عملي)
  3. دوره آموزش "تحليل مکاني" با کد آموزشي 7112 و 16 ساعت آموزش (16 ساعت عملي)
  4. دوره آموزش "مدلسازي داده­هاي مکاني" با کد آموزشي 7108 و 16 ساعت آموزش (16 ساعت عملي)
اطلاعات ثبت­نام و برنامه زمانبندي دوره­ها در شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو به آدرس:   isn.moe.gov.ir
 
دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
مردادماه 1397