برگزاري دروه طراحي فرايند و گردش کار اقلام آماري
1397/06/19
دوره "طراحي فرايند و گردش کار اقلام آماري در سازمانها" در موسسه علمي- کاربردي صنعت آب و برق واحد استان البرز در 2 روز سيزدهم و چهاردهم شهريور ماه سال 1397 برگزار شد. 
در اين دوره شرکت کنندگان که کارشناسان و مديران واحدهاي آمار و اطلاعات شرکت­ها و بخش­هاي مختلف وزارت نيرو بودند با چگونگي طراحي فرايندهاي توليد داده و آمار در سازمانشان به صورت نظري و عملي آشنا شده و همچنين آنها در اين دوره به صورت عملي ياد گرفتند که چگونه براي يک قلم (متغير) آماري فرايند توليد يا گردشکار طراحي نمايند.
راه­هاي تقويت نگرش فرايند در سازمان­ها، ضرورت درک فرايندي بودن توليد داده و آمار، اجزاي فرايند، روش شناسي شناسايي فرايند، اجزاي شناسنامه فرايند قلم آماري، نمادها و استانداردهاي استفاده شده در طراحي فرايندها و مراحل طراحي فرايند، از جمله سرفصل­هايي بود که شرکت کنندگان در اين دوره با آنان آشنا شدند.
در اين دوره 26 نفر از کارشناسان و مديران واحدهاي آمار و اطلاعات شرکت­هاي توزيع برق، آب و فاضلاب، برق منطقه­اي، آب منطقه­اي، توانير، مديريت نيروگاه­هاي حرارتي، مديريت منابع آب ايران و مديريت توليد برق شرکت داشتند.