تعاريف و اقلام آماري بخش آب و فاضلاب


تعاريف و اقلام آماري بخش آب و فاضلاب
 
استحصال سرانه آب
استحصال سرانه آب، عبارت از میانگین روزانه مقدار آب برداشت‌شده از منابع برای مصارف مختلف هر نفر جمعیت شهری طی مدت یک‌سال است.
 
استحصال سالانه آب
استحصال سالانه آب، مجموع مقدار آبی است که در طول مدت یک‌سال برای مصارف شهری از منابع تامین آب برداشت یا پمپاژ شده است.
 
 پمپ آبرسانی
       پمپ آبرسانی، دستگاهی است که آب موجود را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند.
 
تصفیه شیمیایی آب
تصفیه شیمیایی آب، عملیاتی است که منجر به کاهش مقدار املاح محلول در آب تا حد نسبت‌های استاندارد برای آشامیدن یا شستشو می‌شود.
 
تصفیه میکروبی آب
تصفیه میکروبی آب، عبارت از حذف عوامل بیماری‌زا در آب است.
 
تصفیه فیزیکی آب
تصفیه فیزیکی آب، عبارت از حذف مواد معلق در آب و کاهش کدورت آب است.
 
کارگاه تامین، تصفیه و توزیع آب
کارگاه تامین، تصفیه و توزیع آب، کارگاهی است که در آن هریک از فعالیت‌های تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب به صورت مجرد یا توأم انجام می‌گیرد
 
مخزن عمومی آب
       مخزن عمومی آب، عبارت است از منبعی که آب در آن جمع‌آوری می‌شود و از طریق شبکه لوله‌کشی یا فقط یک شیر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد