کتاب "مروری بر 31 سال آمار انرژی کشور (97-1367) منتشر شد.
1400/01/14