برگزاري دو دوره آموزشي"آشنايي با اينفوگرافيک"و"استفاده کاربردي از توانايي هاي سامانه اطلاعات مکاني در حوزه آب و برق"
1398/08/28
به آگاهي کليه همکاران شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو(آب، آب و فاضلاب، برق و انرژي با نامه هاي پيوست) مي­رساند، دو دوره آموزشي بشرح زير در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) برگزار مي­ شود. لازم به ذکر است که اين دوره ­ها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي  براي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده و اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکتهاي زيرمجموعه ارسال شده است و شرکتها مي توانند بر اساس نامه شماره 98/7/16979/9801/ص  به تاريخ 1398/08/26 رييس محترم موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج) که براي بخش آموزش شرکت­ ها فاکس شده است، جهت شرکت در دوره ­هاي ياد شده با ارسال معرفي نامه اقدام نمايند .
ضمنا جناب آقاي محسني پور با شماره ­ تلفن 3-33355602- 026 به عنوان مسئول آموزش و کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي البرز معرفی می­شوند.

آخرين دوره اينفوگرافيک در روزهاي 30 بهمن تا اول اسفند ماه 1398 برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام و ارسال معرفينامه به موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز(مهرشهر کرج) تا تاريخ 1398/11/15 مي باشد.
 
 دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
 بهمن ماه 1398