.
1400/02/24
 
 
برگزاري دوره آموزشي مجازی"آشنايي با اينفوگرافيک پیشرفته"
 
به آگاهي کليه همکاران شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو(آب، آب و فاضلاب، برق و انرژي) مي­ رساند، دوره آموزشي " آشنايي با اينفوگرافيک پیشرفته " با کد 7157 به مدت 16ساعت به شرح (پیوست1) در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) مطابق جدول زمانبندی (پیوست2) برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق مجتمع آموزشی و پژوهشی تهران جهت واحدهاي آموزش کليه شرکتهاي زيرمجموعه ارسال شده است.
ضمنا جناب آقاي مصدق با شماره تلفن (33355601-33355602 با کد پیش شماره 026) به عنوان مسئول دوره معرفی شده اند.

 
 دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
 بهار 1400