برگزاري دو دوره آموزشي"آشنايي با فرآيند گردش كار اقلام آماري"و"داده كاوي 2" براي کليه شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو
1398/05/20
به آگاهي کليه همکاران واحدهاي آمار و اطلاعات کليه شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو(آب، آب و فاضلاب، برق و انرژي) مي­رساند، دو دوره آموزشي بشرح زير در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) برگزار مي­ شود. لازم به ذکر است که اين دوره ­ها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده و اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکت ­هاي زيرمجموعه ارسال شده است و ثبت ­نام با ارسال معرفي­نامه براساس نامه شماره 9801/9067/7/ 98/ص به تاريخ 12/05/1398 رييس محترم موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج) که براي بخش آموزش شرکت­ ها فاکس شده است، جهت شرکت در دوره ­هاي ياد شده انجام خواهد شد.
ضمنا جناب آقاي محسني پور با شماره ­ تلفن  3-33355602- 026  به عنوان مسئول آموزش و کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي البرز معرفی می­شوند.
شرح دوره ­ها:
  1. دوره آموزش "آشنايي با فرآيند گردش کار اقلام(متغيرهاي) آماري" با کد آموزشي 7113 و 18 ساعت آموزش ساعت نظري و 9 ساعت عملي)
  2. دوره آموزش "داده­ کاوي 2" با کد آموزشي 7114  و 32 ساعت آموزش (24 ساعت نظري و 8 ساعت عملي)
  مهلت ثبت نام و ارسال معرفينامه به موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز(مهرشهر کرج) تا تاريخ  28 /05/1398مي باشد.
 

دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
مردادماه 1398