وزیر نیرو در جمع خبرنگاران: وزارت نیرو بر اساس شاخص‌های دوازده‌گانه رئیس جمهور "دستگاه ممتاز" معرفی شد/ انتخاب این وزارتخانه به عنوان دستگاه برگزیده جشنواره شهید رجایی
1399/07/08