برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌های زنجان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد
1399/11/26