با حضور رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت؛ معرفی دستگاه‌های برتر جشنواره شهید رجایی
1399/07/06