استاندار همدان به‌مناسبت هفته صرفه‌جویی: اصلاح الگوی مصرف باید به یک حرکت اجتماعی تبدیل شود
1399/04/02