98

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: افزایش 66 هزار هکتاری تخصیص آب برای اراضی کشاورزی استان کردستان
1398/09/26