وزارت نیرو پیشتاز توسعه همکاری‌های بلندمدت اقتصادی ایران و سوریه است
1397/11/10