تدوین بسته‌های تشویقی برای مشترکان خوش مصرف/ معادل وجه صرفه‌جویی شده به مشترکان پرداخت خواهد شد
1397/06/10