95

وزارت نيرو تنها 20 درصد از هزينه‌هاي واقعي انشعاب را از مشترکين مي‌گيرد/ نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر نیرو قانع شد
1395/08/10