95

موفقیت‌های کنونی وزارت نیرو به مدد ایثار شهدای صنعت است/ بیش از 90 درصد نیاز آب و برق کشور توسط صنعتگران ایرانی تامین می‌شود
1395/07/10