95

تمام قراردادهای خارجی آب و برق پیوست فناوری دارد/ استفاده از تکنولوژی خارجی برای افزایش بهره‌وری است
1395/09/29