95

بهره‌برداری از 3402 پروژه و آغاز اجرای 167 طرح صنعت آب و برق/ برق‌رسانی به يک هزار و 538 روستاي محروم در سه سال گذشته
1395/05/31