هزینه ارتباطات در ایران 6 برابر هزینه برق است/تعطیلی نیروگاه‌های کم‌بازده

1393/12/26