9 پروژه انتقال و فوق توزیع یزد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد/ 5 نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسید
1399/06/17