110 هزار مشترک سیستان و بلوچستان از تخفیف 100 درصدی بهای برق بهره‌مند شدند
1399/10/17