نخستین واحد بخار نیروگاه فردوسی به شبکه برق کشور متصل شد/ واحد دوم نیروگاه سال آینده سنکرون می‌شود
1399/06/29