معاون درآمد و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد: 25 هزار مشترک برق روستایی در کهگیلویه و بویراحمد مشمول "برق امید"
1399/08/06