معاون بهره‌برداری شرکت آب و نیرو خبر داد: افزایش 10 درصدی تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی شرکت آب و نیرو
1399/10/03