معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی: رشد معاملات اوراق گواهی ظرفیت در شهریورماه/ 580 مگاوات ظرفیت اوراق گواهی قابل عرضه وجود دارد
1399/06/29