مشترکان خانگی کم مصرف ۱۶ درصد کمتر بهای برق مصرفی پرداخت می‌کنند
1399/04/22