مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد؛ افزایش ۴۸ صدم درصدی راندمان نیروگاه‌های حرارتی/ راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور ۴ درصد افزایش می‌یابد
1399/04/01