مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان: 7 پروژه برق‌رسانی با اعتبار 4 میلیارد تومان در تویسرکان کلنگ‌زنی شد
1399/08/06