مدیرعامل شرکت برق حرارتی: رکورد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور شکسته شد/ افزایش 11 درصدی تولید نیروگاه‌های حرارتی در سال جهش تولید
1399/05/27