طی مراسمی با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر نیرو؛ فاز اول تبدیل 1000 کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در استان گیلان افتتاح شد
1399/06/22