در هفته‌ دولت؛ 1266 پروژه در برق تبریز، با اعتبار 700 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد
1399/05/29