در مراسم امضای تفاهم نامه بین توانیر و انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران اعلام شد؛ پروژه‌های هوشمندسازی صنعت برق شتاب می‌گیرد
1399/04/31