در خرداد امسال به ثبت رسید؛ تولید بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه بندرعباس
1399/03/31