بیش از 40 درصد مصرف برق تهران از راه دور رصد می‌شود
1399/04/16