به منظور پايداري شبكه برق منطقه‌‌ جنوب غرب تهران انجام شد؛ افزایش ظرفیت 50 درصدی پست فوق توزیع ياخچي‌آباد در تهران
1399/07/14