امضای تفاهم‌نامه کاهش بار مصرفی میان شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق گیلان
1399/04/22