احداث بیش از 900 کیلومتر شبکه برق در قم/ افزایش سرانه مصرف سالانه برق در استان
1399/05/19