سه هزار کنتور هوشمند در استان اردبیل نصب می‌شود
1396/08/02